Νομιμοποίηση

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

νέο blog/ new blog

μεταφερθήκαμε στον κινηματικό server espiv. το blog εδώ θα παραμείνει μόνο
για να κατευθύνει στο καινούργιο. Η νέα μας διεύθυνση είναι
We moved to the new server espiv. The blog will remain here only
to direct to the new one. Our new address is:
http://hungerstrike300.espivblogs.net